Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Teşvik Belgesi Amacı▪ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,▪ Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,▪ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,▪ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,▪ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. Destek Unsurları Genel TeşvikUygulamaları Bölgesel TeşvikUygulamaları ÖncelikliYatırımlarınTeşviki StratejikYatırımlarınTeşviki KDV İstisnası […]