Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Hibe Programı, Türkiye’nin yapay zekâ teknolojilerinde öncü olmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilmiş bir inisiyatiftir. Bu program, üniversitelerde, kamu araştırma merkezlerinde ve enstitülerde biriken bilgiyi kullanarak şirketleri yapay zekâ teknolojileri geliştirmeye ve çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapay zekâ çözümlerini dönüştürmeye teşvik etmektedir.

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Hibe Programı, Türkiye’nin yapay zekâ alanında öncü olmasının neden önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yapay zekâ, günümüzde birçok sektörde büyük bir etki yaratmaktadır ve bu alanda liderlik, ülkenin rekabet gücünü artırmak için kritik öneme sahiptir. Türkiye’nin yapay zekâ alanında öncü olması şu faydaları sağlayacaktır:

Başvuru Öncesi Hazırlık

  • TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Hibe Programı’na başvurmadan önce, projenizin TÜBİTAK’ın hedefleriyle uyumlu olduğunu ve programın desteklediği öncelikli alanlara katkı sağlayabileceğini doğrulayın.
  • İş birliği yapacağınız teknoloji sağlayıcı şirket, üniversite araştırma laboratuvarı veya kamu araştırma merkezi/enstitüsü ile iş birliği sözleşmesi yapmanız gerektiğini unutmayın.
  • Başvuru süreci için gerekli belgeleri hazırlayın, projenizin amacını, hedeflerini, planlarını ve beklenen sonuçları içeren ayrıntılı bir proje önerisi oluşturun.

İnovasyon ve Teknolojik Gelişim

Yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi, yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve Türkiye’nin teknolojik gelişimine katkıda bulunacaktır.

Rekabet Avantajı

Yapay zekâ teknolojilerine yatırım yapmak, Türkiye’nin diğer ülkelerle rekabet ederken avantaj sağlamasını sağlayacaktır. Yapay zekâ, iş süreçlerini otomatikleştirme, veri analitiği ve tahmin yetenekleri gibi alanlarda önemli fırsatlar sunmaktadır.

Ekonomik Büyüme

Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı, şirketlerin verimliliğini artırabilir, yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir ve ekonomik büyümeyi destekleyebilir.

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

TÜBİTAK

Yapay Zekâ

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı

TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Hibe Programı, Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki liderliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu program aracılığıyla projeler geliştirerek, ülkemizin geleceğine katkıda bulunma fırsatını yakalayabilirsiniz. İşte bu programın sonuçları ve önemi

TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem

Hibe Programı’na katılım çağrısı yaparak, projelerinizi hayata geçirebilir ve Türkiye’nin teknolojik ilerlemesine destek olabilirsiniz.

Teknoloji sağlayıcı şirketler

Program, teknoloji sağlayıcı şirketler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla endüstriyel ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir.

Yapay zekâ teknolojileri

Projeleriniz sayesinde yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşmasına ve Türkiye’nin rekabet gücünün artmasına katkı sağlayabilirsiniz.

Ülkemizin geleceği

TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Hibe Programı, Türkiye’nin yapay zekâ alanında öncü olmasını destekleyerek ülkemizin geleceğini şekillendirecek projelere imkan tanımaktadır.

Projelerinizi hayata geçirin

Bu program sayesinde Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki potansiyelini keşfedebilir, projelerinizi hayata geçirerek ülkemizin teknolojik gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.

Türkiye’nin geleceğini senin yazmana olanak sağlamaktadır.

TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Hibe Programı, Türkiye’nin geleceğini senin yazmana olanak sağlamaktadır. Bu fırsatı değerlendirerek ülkemizin teknoloji alanında öncü olmasına katkı sağlamak için harekete geçebilirsiniz.

Başvuru Modeli

Çağrı Konuları

Bu destek modelinde yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerimizin, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir KOBİ statüsünde şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma
laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları beklenmektedir. Mümkünse söz konusu sektöre doğrudan etkisi olan bir kamu kuruluşu da düzenleyici, denetleyici, teşvik edici olması açısından iştirakçi olarak konsorsiyum içerisinde yer alabilir.

Çağrıya, Müşteri Kuruluşun ihtiyacı doğrultusunda, Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşların yapacağı çalışmaları kapsayan bir Ar-Ge proje önerisi sunulacaktır. Teknoloji Sağlayıcı Kurum / Kuruluşlar, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecektir. Müşteri Kuruluşun, ihtiyacını ortaya koyarak; gerekli verileri ve çalışma ortamını sağlaması beklenmektedir.

Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun yapısında asgari bileşenler olarak:
Müşteri Kuruluş olarak:
o Büyük ölçekli kuruluşun veya
o KOBİ’nin
Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşlar olarak:
o Yapay zekâ teknolojileri üzerine çalışan en az bir KOBİ’nin ve
o En az bir üniversite araştırma laboratuvarının/merkezinin ya da kamu
araştırma merkezinin/enstitüsünün
 Ar-Ge’ye destek olmak ve katalizör görevi üstlenmek üzere Yapay Zekâ Enstitüsünün
bulunması beklenmektedir.

Category :

Ar-Ge

TÜBİTAK

,

Yapay Zekâ

,

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı