KOBİLERE 325.000 € HİBE

KOBİLERE 325.000 € HİBE

TÜBİTAK-IRASME ortak çağrısı kapsamında, firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik küçük ve orta büyüklükteki işletme(ler) (KOBİ(ler)) ve söz konusu KOBİ(ler) ile birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik büyük ölçekli sermaye şirketleri TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

KOBİLERE 325.000 € HİBE

25 Eylül 2024 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika (Flaman ve Valon Bölgeleri), Brezilya, Çekya ve Lüksemburg yer alan KOBİ’ler ile ikili ve çok taraflı iş birliğine olanak tanınmaktadır.

Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi iş birliği önerilmekle birlikte çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ iş birliği projeleri desteklenebilecektir.

KOBİLERE 325.000 € HİBE

Yükseköğretim

Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma
hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve büyük ölçekli sermaye şirketleri bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için bir KOBİ’nin/KOBİ’lerin yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.

KOBİ

KOBİ’nin/KOBİ’lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan
yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile
işbirliğinde bulunmaları önerilmektedir.

Vakıflar, Dernekler

Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri veadi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

HİBE TUTARI

+
Proje başına 325.000 € hibe
+
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 € hibe
+
Özel kuruluşlar için 325.000 € hibe

Proje konuları?

Desteklenen Ar-Ge aşamaları
Destek sağlanacak projelerin:
a) Kavram geliştirme,
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri
çalışmalar,
d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,
e) Prototip üretimi,
f) Pilot tesisin kurulması,
g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
h) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri
aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.
Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı içeren)
ile Ar- Ge içeriği bulunmayan faaliyetleri içeren projeler, programın amaçlarına uygun
olmadığı için desteklenmez.

TÜBİTAK-IRASME

KOBİLERE 325.000 € HİBE

Ar-Ge

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”,
“teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte

Yeni ürün üretilmesi

Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi

Maliyet

Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi. Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

DANIŞMANLIK HİZMETİ

Danışmanlık hizmeti kapsamında avrupadan partner, Türkiyeden partner, proje hazırlama, projenin sisteme yüklenmesi, projenin ingilizceye çevrilmesi, partnerler arası koordinasyonu kapsamaktadır.

Category :

AB Destekleri

Brezilya

,

Çekya

,

Flaman

,

HİBE

,

IRA-SME

,

KOBİ

,

Lüksemburg’

,

TÜBİTAK