Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Teşvik Belgesi Amacı▪ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,▪ Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,▪ En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,▪ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,▪ Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,▪ Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi. Destek Unsurları Genel TeşvikUygulamaları Bölgesel TeşvikUygulamaları ÖncelikliYatırımlarınTeşviki StratejikYatırımlarınTeşviki KDV İstisnası […]

Kobi İş Birliği Destekleri

Kobi İş Birliği Destekleri; işletmeler arasında işbirliğini teşvik etmek, ortak projeler geliştirmek ve işletmelerin rekabet gücünü artırmak için oluşturulan bir programı ifade edebilir. Bu tür programlar genellikle devlet destekli olabilir ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirerek ortak hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir.