KOBİLERE 325.000 € HİBE

Desteklenen Ar-Ge aşamaları Destek sağlanacak projelerin:a) Kavram geliştirme,b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü,c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeriçalışmalar,d) Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,e) Prototip üretimi,f) Pilot tesisin kurulması,g) Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,h) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleriaşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir. Üretim veya üretim altyapısına yönelik […]