Kobi İş Birliği Destekleri

Kobi İş Birliği Destekleri; işletmeler arasında işbirliğini teşvik etmek, ortak projeler geliştirmek ve işletmelerin rekabet gücünü artırmak için oluşturulan bir programı ifade edebilir. Bu tür programlar genellikle devlet destekli olabilir ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirerek ortak hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir.