KOOP-DES Programı

KOOP-DES Programı Türkiye’deki kooperatiflerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla hayata geçirilmiş önemli bir projedir. Bu program, kooperatiflerin sürdürülebilir büyümesini teşvik etmek, yenilikçi projelerini finanse etmek ve istihdamı artırmak için çeşitli mali ve teknik destekler sunmaktadır.

KOOP-DES Destek Programı
KOOP-DES Destek Programı

KOOP-DES Destek Programı

KOOP-DES Destek Programı Nedir?

KOOP-DES Destek Programı, kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı hedefler. Program kapsamında, kooperatifler düşük faizli kredilerden, hibe desteklerinden ve eğitim programlarından yararlanabilirler. Bu sayede, kooperatifler hem mali yüklerini azaltabilir hem de kapasitelerini artırabilirler.

KOOP-DES Destek Programına Kimler Başvurabilir?

KOOP-DES Destek Programı’na, Türkiye genelindeki tüm tarım, hayvancılık, el sanatları, turizm, eğitim ve diğer alanlardaki kooperatifler başvurabilir. Başvuru sürecinde, kooperatiflerin projelerinin sürdürülebilirliği ve yenilikçi yaklaşımları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, kadın kooperatifleri ve genç girişimcilerin projelerine öncelik verilmektedir.

Hibe Destekleri:

KOOP-DES Destek Programı, kooperatiflerin yeni projeler geliştirmesi ve mevcut projelerini genişletmesi için hibe destekleri sunar. Bu hibeler, kooperatiflerin altyapı yatırımları, makine ve ekipman alımları, pazarlama faaliyetleri ve eğitim programları için kullanılabilir.

KOOP-DES Destek Programı

Düşük Faizli Krediler

KOOP-DES Destek Programı kapsamında, kooperatifler düşük faizli kredilerle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Bu krediler, uzun vadeli ödeme planları ile kooperatiflerin mali yükünü hafifletir.

Eğitim ve Danışmanlık

KOOP-DES Destek Programı, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini artırmak için eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunar. Bu hizmetler, kooperatif yönetimi, finansal planlama, pazarlama stratejileri ve yenilikçi uygulamalar gibi konularda uzmanlar tarafından verilir.

Başvuru Süreci

KOOP-DES Destek Programı’na başvurmak oldukça kolaydır. Kooperatifler, başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte ilgili kurumlara iletebilirler. Başvurular, alanında uzman bir ekip tarafından değerlendirilir ve uygun bulunan projeler desteklenir.

KOOP-DES Destek Programı

KOOP-DES Destek Programı

Neden KOOP-DES Destek Programı?

KOOP-DES Destek Programı, kooperatiflerin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına büyük katkı sağlar. Program sayesinde, kooperatifler finansal zorlukları aşarak daha büyük projelere imza atabilir, yerel ekonomilere canlılık kazandırabilir ve istihdam olanaklarını artırabilirler. Ayrıca, programın sunduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri, kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirir ve rekabetçi bir yapıya kavuşmalarını sağlar.

KOOP-DES Destek Programı

KOOP-DES Programı

Programa, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecektir. Ancak, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları öncelikli olarak desteklenecektir.


Başvuru sahibi kooperatif ve üst kuruluşlarının; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve aynı proje konusunda başka bir kamusal kaynaktan destek almamış olmaları ile projelerinin; üretim ve istihdama katkısının bulunması, sürdürülebilirliği, piyasa araştırmasına dayandırılması ve kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır.

KOOP-DES Programı Desteklenecek Proje Konuları.

KOOP-DES Programı kapsamında kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projelerine ilişkin olarak;

  1. Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,
  2. Ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
  3. Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
  4. Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,
KOOP-DES Programı Destek Miktarı

KOOP-DES Programı; Kooperatif ve üst kuruluşlarının sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

  • Mal alımlarında 400.000 Türk Lirasını,
  • Hizmet alımlarında 60.000 Türk Lirasını,
  • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 204.000 TL’yi, iki personel için toplam 408.000 TL’yi

geçemeyecektir.

KOOP-DES Programı Destek Oranı

KOOP-DES Programı Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;

  • Kalkınmada öncelikli yörelerde %75’i, diğer bölgelerde %50’si,
  • Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az %90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i,

Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

KOOP-DES Destek Programı

Category :

Tarım ve Hayvancılık

Genç girişimcilere destek

,

hayvancılık

,

Kadın kooperatiflerine destek

,

KOOP-DES Programı

,

kooperatif

,

Kooperatif danışmanlık hizmetleri

,

Kooperatif desteği

,

Kooperatif eğitim programları

,

Kooperatif hibe programı

,

Kooperatif kredileri

,

Sürdürülebilir kooperatif projeleri

,

tarım

,

Tarım kooperatifi destekleri

,

Ticaret Baknlığı