Kobi İş Birliği Destekleri

Kobi İş Birliği Destekleri; işletmeler arasında işbirliğini teşvik etmek, ortak projeler geliştirmek ve işletmelerin rekabet gücünü artırmak için oluşturulan bir programı ifade edebilir. Bu tür programlar genellikle devlet destekli olabilir ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirerek ortak hedeflere ulaşmalarına yardımcı olabilir.

Kobi İş Birliği Destekleri
Kobi İş Birliği Destekleri

Kobi İş Birliği Destekleri

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye’deki işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve yenilikçi projelere destek sağlamak amacıyla çeşitli destek programları sunmaktadır. Bu programlardan biri olan KOSGEB İş Birliği Destek Programı, işletmeler arasında işbirliğini teşvik etmek ve ortak projelerin geliştirilmesini desteklemek için önemli bir adımdır.

KOSGEB

Kobi İş Birliği Destekleri

KOSGEB İş Birliği Destek Programı, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir fırsat sunar. İşletmelerin yenilikçi projeler geliştirmelerini teşvik ederken, işbirliği ve rekabet gücünü artırarak Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlar. Bu program sayesinde işletmeler, küresel pazarda daha rekabetçi hale gelme şansı elde ederler.

Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat.

Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri.

Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar.

Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama.

Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri.

Karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İşbirliği Ortaklık Modelleri

1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

2. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

KOSGEB

Kobi İş Birliği Destekleri

Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

Desteklenecek Proje Konuları

Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,.

Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar.

Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus malesuada neque sed pellentesque.

Category :

Destekler

,

Kobi Destekleri

işbirliği destek programı

,

işbirliği güçbirliği destek programı

,

kobi

,

Kobi İş Birliği Destekleri

,

Kosgeb

,

kosgeb iş geliştirme destek

,

kosgeb işbirliği destek programı