IPARD III Başvuru Çağrısı

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı Neleri Destekliyor?

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı, kırsal kalkınmayı teşvik etmek amacıyla tarım ve kırsal alanlarda çeşitli projelere mali destek sağlamaktadır. Program, aşağıdaki alanlarda projeleri desteklemektedir:

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

IPARD

Başvuruda bulunmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu
 • Proje planı ve detayları
 • Mali plan ve bütçe
 • Kimlik ve vergi numarası belgeleri
 • Tapu ve mülkiyet belgeleri
 • Çevresel etki değerlendirme raporu (gerekliyse)
 • Projenin uygunluğunu gösteren diğer belgeler

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı’na Nasıl Başvurulur?

IPARD

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı’na başvuru süreci şu adımlardan oluşmaktadır:

 1. Başvuru Kılavuzunu İnceleyin: İlk adım olarak, IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı’nın resmi web sitesinden başvuru kılavuzunu indirip inceleyin.
 2. Proje Hazırlığı: Başvuru kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak projenizi hazırlayın.
 3. Başvuru Belgelerini Tamamlayın: Gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayın.
 4. Başvuruyu Yapın: Başvuru belgelerini ve projenizi belirtilen tarihlerde ilgili kuruma teslim edin.

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı Şartları Nelerdir?

IPARD

Başvuruda bulunacak kişilerin ve kuruluşların belirli kriterleri sağlaması gerekmektedir. İşte IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı’nın şartları:

 • Projenin kırsal kalkınma ve tarımsal modernizasyon hedeflerine uygun olması
 • Başvurucunun programın belirlediği uygunluk kriterlerini taşıması
 • Projenin belirli bir maliyetin üzerinde olmaması
 • Başvurucunun gerekli belgeleri tamamlamış olması

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı’ndan Kimler Yararlanabilir?

IPARD

IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı, belirli şartları taşıyan tarım ve kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren bireyler, çiftçiler, kooperatifler ve işletmelere yönelik bir programdır. Programdan yararlanabilecek kişiler ve kuruluşlar şunlardır:

 • Tarımsal işletme sahipleri ve çiftçiler.
 • Gıda işleme tesisleri ve işletmeleri.
 • Kırsal turizm işletmeleri.
 • Kooperatifler ve üretici birlikleri.
 • Kırsal kalkınma alanında faaliyet gösteren STK’lar ve yerel yönetimler
FAQ

Kredi Geçmişi Nedir?

Kredi geçmişi, başvurucunun geçmişte aldığı kredilerle ilgili ödeme performansını ve mali durumunu yansıtan bir kayıttır. Bu kayıtlar, bankalar ve finansal kurumlar tarafından tutulan ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan önemli verilerdir.

Ödeme Performansı:

Düzenli Ödemeler: Başvurucunun geçmişte aldığı kredileri zamanında ve düzenli olarak ödemiş olması gerekmektedir. Gecikmiş veya ödenmemiş krediler, finansal güvenilirlik açısından olumsuz bir gösterge olabilir.

Ödeme Gecikmeleri: Kredi geri ödemelerinde ciddi gecikmeler yaşamamış olması gerekmektedir. Küçük gecikmeler genellikle tolere edilebilir, ancak sürekli ve uzun süreli gecikmeler kredi notunu olumsuz etkiler.

Kredi Notu:

Yüksek Kredi Notu: Başvurucunun kredi notu yüksek olmalıdır. Kredi notu, başvurucunun finansal güvenilirliğini ve kredi ödeme kapasitesini gösteren bir skordur. Genellikle 700 ve üzeri kredi notu iyi olarak değerlendirilir.

Düşük Risk Profili: Başvurucunun kredi notunun düşük risk profilinde olması, bankaların ve finansal kurumların başvurucuya güvenmesini sağlar.

What Kinds of Payment Do You Accept?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes

Borç Durumu:

Düşük Borç Seviyesi: Başvurucunun mevcut borçlarının, gelirine oranla düşük seviyede olması gerekmektedir. Yüksek borç yükü, yeni kredilerin ödenmesi konusunda zorluk yaratabilir.

Borç-Yük Oranı: Başvurucunun borç-yük oranının makul seviyelerde olması gerekmektedir. Bu oran, başvurucunun toplam borçlarının toplam varlıklarına oranını ifade eder ve genellikle %40’ın altında olması tercih edilir.

Yasal Durum:

İcra ve Hukuki Sorunlar: Başvurucunun kredi ödeme sorunları nedeniyle herhangi bir icra veya hukuki problem yaşamamış olması gerekmektedir. Hukuki sorunlar, başvurucunun finansal güvenilirliğini olumsuz etkiler.

Teminat Durumu: Başvurucunun mevcut kredilere karşılık teminat gösterip göstermediği ve bu teminatların durumunu açıklayan belgeler gereklidir.

Kredi Geçmişinin Değerlendirilmesi

Kredi geçmişi, başvurucunun finansal güvenilirliğini ve projeyi başarıyla tamamlama kapasitesini değerlendirmek için kullanılır. Başvurucunun kredi notu, borç durumu, ödeme performansı ve finansal istikrarı, başvurunun kabul edilmesinde önemli rol oynar. Olumlu bir kredi geçmişi, başvurucunun IPARD III 2. Başvuru Çağrı Programı’ndan destek alma olasılığını artırır.

Bu nedenle, başvurucuların kredi geçmişlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, borçlarını zamanında ödemeleri ve finansal durumlarını iyileştirmeleri önemlidir. Sağlam bir kredi geçmişi, başvuruların olumlu sonuçlanmasına ve kırsal kalkınma projelerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı

Finansal İstikrar:

Gelir Düzeyi: Başvurucunun sabit ve yeterli bir gelir düzeyine sahip olması gerekmektedir. Gelir düzeyi, başvurucunun kredi geri ödemelerini düzenli olarak yapabilme kapasitesini gösterir.

Finansal Planlama: Başvurucunun, projeyi gerçekleştirmek için sağlam bir finansal plan sunması gerekmektedir. Bu plan, projenin maliyetlerini, gelirlerini ve geri ödeme kabiliyetini içermelidir.

Kredi Kullanım Tarihçesi:

Uzun Vadeli Kullanım: Başvurucunun kredi kullanım geçmişi uzun vadeli ve sorunsuz olmalıdır. Kredi geçmişi uzun olan başvurucular, finansal kurumlar tarafından daha güvenilir kabul edilir.

Farklı Kredi Türleri: Başvurucunun farklı türlerde kredileri kullanmış ve başarılı bir şekilde ödemiş olması avantaj sağlar. Bu, başvurucunun finansal yönetim becerilerini gösterir.

IPARD DESTEKLERİ

Maliyet ve Bütçe Nedir?

Maliyet: Projenin tamamlanması için gerekli olan tüm harcamaları ifade eder. Bu, malzeme, işçilik, ekipman, yönetim giderleri ve diğer ilgili maliyetleri içerir.

Bütçe: Projenin maliyetlerinin planlanması ve finansal kaynakların tahsisi anlamına gelir. Bütçe, projenin hangi aşamalarında ne kadar harcama yapılacağını belirler ve projenin mali sürdürülebilirliğini sağlar.

Proje Kapsamının Belirlenmesi:

Projenin kapsamı, hedefleri ve faaliyetleri net bir şekilde tanımlanmalıdır. Örneğin, bir tarımsal üretim tesisinin modernizasyonu projesinde, hangi makinelerin alınacağı, tesisin hangi bölümlerinin yenileneceği gibi detaylar belirlenmelidir.

Maliyet Kalemlerinin Belirlenmesi:

Direkt Maliyetler: Projenin doğrudan gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalardır. Örneğin, ekipman alımı, malzeme giderleri, işçilik maliyetleri.
İndirekt Maliyetler: Projeyle dolaylı olarak ilgili olan harcamalardır. Örneğin, yönetim giderleri, ofis masrafları, iletişim giderleri.

Bütçe Kalemlerinin Belirlenmesi:

Sabit Maliyetler: Proje süresince değişmeyen maliyetlerdir. Örneğin, kiralar, sigorta masrafları.
Değişken Maliyetler: Proje faaliyetlerine bağlı olarak değişen maliyetlerdir. Örneğin, malzeme giderleri, üretim hacmine bağlı işçilik maliyetleri.r

Maliyet Tahminleri:

Piyasa araştırması yaparak malzeme, ekipman ve hizmetlerin fiyatlarını belirlemek. Bu, tedarikçilerden alınacak teklifler ve fiyat listeleri ile yapılabilir.

Finansman Kaynaklarının Belirlenmesi:

Projenin hangi kısmının IPARD fonlarından, hangi kısmının başvurucunun kendi kaynaklarından karşılanacağı belirlenmelidir.

IPARD

PROJE ÖNERİLERİ

IPARD kapsamında proje önerileri ile iş planına uygun şekilde hazırlayabilirsiniz.